PILLARS OF KANIKKAMATHA

Sr.Mariyella
(1970-1972)
Sr.Perfecta
(1972-1975)
Sr.Mithria
(1975-1981)
Sr.Patrick
(1981-1991)
Sr.Shalini
(1991-1994)
Sr.Serin
(1994-1995)
Sr.Incarnata
(1995-2001)
Sr.Vitus
(2001-2004)
Sr.Eushma
(2004-2007)
Sr Irene
(2007-2012)
Sr.Siji
(Present)